Historie

Počátky obce Milovice se datují hluboko do minulosti. Původně ves stávala 1,5 km jihovýchodním směrem od svého nynějšího umístění, roku 1252 však byla zcela zničena při nájezdu Kumánů. Zachovaly se pouze zbytky jejích základů. Kolem roku 1259 pak byla osada vybudována znovu, tentokrát již na stávajícím místě. Nové osazenstvo tvořili převážně Němci. Stará slovanská osada patřila původně ke královskému hradu Děvičky. Její nejstarší dochovaný název Milwitz pochází ze 14. století. Roku 1332 Milovice získali Lichtenštejnové, kteří vlastnili také sousední mikulovské panství. 
V současnosti v obci žije na 456 stálých obyvatel. Převládá zde zemědělská činnost, rostlinná výroba – vinohradnictví. Je tu několik výrobců vín, někteří z nich ve svém oboru dosahují vynikajících výsledků. V 90. letech v obci došlo také k rozvoji drobného podnikání. Nachází se tu firmy na výrobu vzduchotechniky, strojírenská výroba, výroba žaluzií, produkce drůbeže a prodejna a opravna jízdních kol. Obyvatelé obce mohou využívat obchody se smíšeným zbožím, poštu, restaurace, penziony a čerpací stanici. V současnosti je u čerpací stanice budován také motorest. Obec tvoří křižovatku autobusové dopravy mezi směry Mikulov, Břeclav, Zaječí a Věstonice. 
Milovice se nacházejí v blízkosti vodního díla Nové Mlýny, které nabízí možnost rekreace a rybolovu. Obec sousedí s národní přírodní rezervací Křivé jezero a pahorkatina jihozápadně od obce je součástí chráněné krajinné oblasti Pálava. Také doubravy Milovického lesa jižně od Milovic byly vyhlášeny přírodní rezervací Milovická stráň, která postupně přechází v rozsáhlou oboru plnou zvěře. Zajímavá je jistě i blízká zřícenina hradu Děvičky. Obcí vedou cyklostezky a vinařské cesty. Jak je patrné, má tato malebná obec s pohostinnými lidmi svým návštěvníkům skutečně co nabídnout.

Hasiči-Milovice

Milovice 24
Milovice okres BV
69188
728780950 sdhmilovice1@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode